پیگیری آتشسوزی ارسباران

 

🔹دادگستری آذربایجان‌شرقی آتش‌سوزی ارسباران را پیگیری می‌کند

🔻جنگل های ارسباران از بکرترین مناطق جنگلی ایران است


🔻رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفته آتش‌سوزی ارسباران را پیگیری می‌کند. او خبر داده که بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی توسط معاونت پیشگیری آذربایجان شرقی و معاون دادستان مرکز استان در امور حقوق عامه در حال انجام است تا افرادی که در این رابطه تعلل و قصوری داشتند، معرفی شوند.

🔻جنگل های ارسباران در ۱۸۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در شمال غربی ایران از چند روز قبل به دلیل آنچه خطای انسانی عنوان شد دچار آتش سوزی شده و تاکنون ۳۰۰ هکتار از آن خاکستر شده است. این جنگل‌ها با ۱۶۴ هزار هکتار وسعت از بکرترین مناطق جنگلی ایران به لحاظ تنوع گونه های گیاهی و جانوری آن شمرده می شود.
 

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک