مصوبه جدید کنکور 99

 

مصوبه جدید کنکور99 حق انتخاب نظام امتحانی به داوطلبان واگذار شد.

ریئس سازمان سنجش آموزش کشور:

داوطلبان کنکور سال 99 درخواست داشتند که بتوانند نظام آموزشی خود را برای امتحان انتخاب کنند که این حق به داوطلبان داده شد.

داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه در صورت تمایل می توانند دروس نظام جدید آموزش متوسطه را مطالعه کنند یا بالعکس اما یاید حتما آن را در زمان ثبت نام کنند.

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک