سهراب مرادی از مسابقات باز ماند

سهراب مرادی مسابقات جهانی را از دست داد 🔻رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری: با توجه به آسیب‌دیدگی سهراب مرادی او قطعا به مسابقات جهانی نمی‌رسد. 🔻برای ادامه کار و حضورش در المپیک باید کمیته پزشکی با حضور متخصصان برگزار شود و ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی