صدای احسان کرمی هم در آمد!

 

متن منتشر شده در صفحه اینستاگرام احسان کرمی مجری تلویزیون به شرح زیر است:

خیانت شهرداری به حیوانات و حامیان آنها اخبار حیوان آزاری در مجموعه شهرداری تهران و زیر نظر مسئولین مربوطه؛ برای هیچ کدام ما تازگی ندارد، ما هنرمندان حامی محیط زیست و حقوق حیوانات، هرگونه جنایتی علیه حیوانات که منجر به آزردگی اذهان عمومی می شود را شدیدا محکوم می کنیم. ما سنگسار توله خرس بی گناه سواد کوه، مرگ پلنگ ارزشمند ایرانی –کاوه- را عمیقا محکوم کرده و اعلام می کنیم که ما عاشق آب و خاک سرزمینمان هستیم و می خواهیم که تمامی هموطنان مان در آرامش؛ شادمانی و امنیت زندگی کنند. هموطنان ما تنها انسان ها نیستند هرگیاه و هرغزال؛ هر پرنده مهاجری که از سفری طولانی به این خاک بازمی گردد هموطن ماست. آب و خاک این سرزمین متعلق به همه ماست وهمه ما باید برای حفظ و بهتر شدن آن تلاش کنیم. 

امروز شاهدیم چگونه بعضی با کهنه جلوه دادن این موضوع در تلاشند که آن را بی اهمیت انگارند، اما جنایت کهنه نمی شود و فراموش نیز هم.

اکنون همگی ما با قلبی شکسته به استقبال عید می رویم، به استقبال عیدی که امامش جانشین پیامبر جز از مروت و گذشت با مخلوقات خدا سخن نگفت. اکنون نه فقط وظیفه انسانی بلکه وظیفه شرعی ماست که از پا ننشینیم تا دیگر مخلوقی آزار نبیند و انسانیتی از دیدن رنج آزرده نشود.

به صحبت های سپهرسلیمی فعال حقوق حیوانات که به ظرائف خاصی اشاره می کند و عقیم سازی را به جای کشتار برمیگزیند گوش بسپاریم و فراموش نکنیم که از امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه، نقل شده است: سمعت رسول الله(ص) یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور؛ پیامبر(ص) مى فرمود: مبادا چیزى را ـ ـ مثله کنید ولو سگ هار باشد.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک