اعتراض به سگ کشی!

 

🔴تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری تهران به خاطر سگ کشی

▫️جمعی از مردم و حامیان حیوانات با تجمع مقابل ساختمان شهرداری تهران ضمن اعتراض به فیلم‌های منتشر شده درباره سگ کشی توسط پیمانکار شهرداری، خواستار تصویب قانون حمایت از حیوانات شدند.

▫️گفتنی است روز گذشته روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرد هرچند موضوع مربوط به سال ۹۶ می‌شود، اما با پیمانکار متخلف، برخورد شده است

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک