لایحه حذف 4 صفر ارسال شد

 

🔴حسن روحانی لایحه 'حذف چهار صفر' از پول ملی را به مجلس ارسال کرد

🔹حسن روحانی، رئیس جمهور ایران لایحه "حذف چهار صفر" از پول ملی این کشور را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

🔹لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایران ‌هفت ماه پیش از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شد و نیمه مرداد ماه در هیات دولت به تصویب رسید.

🔹در صورت تصویب مجلس و نهایی شدن این طرح، با حذف چهار صفر ۱۰ هزار ریال به یک تومان تبدیل خواهد شد و هر تومان معادل ۱۰۰ ریال جدید خواهد بود.

🔹دولت ایران هدف از این جایگزینی را بروز مشکلاتی که ریشه آن عمدتا به ضعیف بودن پول ملی ایران برمی‌گردد، برشمرده است.

🔹دوره­‌گذار این طرح حداکثر دو سال خواهد بود.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک