اپل به محاورات کاربران گوش می دهد!

 


اپل به محاورات کاربران گوش می دهد

🔻گزارشی جدید نشان می دهد پیمانکاران کنترل کیفیت دستیار صوتی اپل به بخش هایی از محاورات خصوصی کاربران گوش می دهند.


🔻 هشدار ترامپ به اپل

🔻رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت به اپل به خاطر تولید مک پرو در چین هیچ معافیت بر تعرفه‌ای نخواهند داد. ترامپ ضمن هشدار به اپل افزود اگر می‌خواهید تعرفه‌ای در کار نباشد، همین‌جا در آمریکابسازید!

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک