نجفی آزاد شد!

 


محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد آزاد شد


محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد ساعاتی پیش با تودیع وثیقه از اوین آزاد شد.

او در دادگاه بدوی به قتل عمد متهم شده است.

خانواده میترا استاد آقای نجفی را ببخشیدند و از قصاص صرف نظر کردند.

آقای نجفی به رای صادره دادگاه بدوی اعتراض کرده است.

هفتم خردادماه جاری گزارش شد که محمد علی نجفی، از وزیران پیشین دولت‌های جمهوری اسلامی و شهردار سابق تهران، با اسلحه کمری همسرش، میترا استاد را به قتل رسانده و سپس خود را به مقامات پلیس تسلیم کرده است.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک