چاره ای جز گران کردن نداریم!

 


«چاره‌ای جز گران کردن عوارض نداریم»

فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران: باید از ملت شریف عذرخواهی کرد زیرا بالا بردن عوارض تنها راه پیش‌روی شهرداری تهران برای اداره شهر و کسب درآمد پایدار است
بودجه امسال شهرداری تهران حدود ۱۸۸۰۰ میلیارد تومان است و حدود ۳ سال است که افزایش چشمگیری نداشته، در حالی که همه چیز در کشور به شدت گران شده.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی