زیبا کلام به دو سال حبس محکوم شد

 

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: "دادستان دادسرای ویژه روحانیت بواسطه یکی از پست‌های اینستاگرامم پیرامون مقایسه بودجه استخدام سیصدهزار روحانی بابودجه استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست به اتهام نشر اکاذیب بقصد تشویش اذهان عمومی به یک سال زندان محکوم شدم." آقای زیباکلام گفت که به رای صادره اعتراض کرده و منتظر تجدید نظر است. ‏

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک