حامد زمانی و حمل مواد مخدر!

 

تکذیب بازداشت حامد زمانی به دلیل حمل موادمخدر

🔻مدیر برنامه حامد زمانی: دستگیری حامد زمانی به دلیل حمل مواد مخدر را قویاً تکذیب می‌کنم

🔻مدیر برنامه حامد زمانی: همه در حد حاشیه و حرف است و به هیچ عنوان مواد مخدری وجود نداشته است، به شخصه موضوع دستگیری به دلیل حمل مواد مخدر را قویاً تکذیب می‌کنم.

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی