3 سال حبس حکم شهردار کرج!

 

💠محکومیت شهردار سابق کرج به ۳سال حبس

رئیس کل دادگستری استان البرز:
حکم بدوی دادگاه در ارتباط با این پرونده در کرج صادر شده و شهردار سابق کرج به اتهام تبانی در معاملات دولتی به ۳سال حبس و حدود ۲/۵ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
این پرونده علاوه بر شهردار سابق کرج دو متهم دیگر دارد که نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر کرده ‌اند.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی