20 درصد بیمه شدگان زنان هستند

 


۲۰ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی زن هستند

🔻تعداد کل بیمه شدگان فعال تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۳۳ نفر بوده است که ۲۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند..

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک