شینزو آبه عازم تهران شد

 

نخست وزیر ژاپن امروز چهرشنبه توکیو را برای سفری 2 به مقصد تهران ترک کرد.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی