برانکو آدم زرنگی بود!

 

محسن بنگر بازیکن سابق پرسپولیس:

🔻برانکو آدم زرنگی بود و به موقع از پرسپولیس جدا شد.
🔻او موقعی از تیم رفت که تا ۱۰ سال دیگر هم بخواهد جایش در پرسپولیس هست
🔻موقعی نرفت که تیم نتیجه نمی گیرد و اوضاع بد باشد.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی