شرایط وام اشتغال جوانان

 


💠ربیعی: جوانان می توانند با یک ضامن وام اشتغال بگیرند

سخنگوی دولت:
سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان و امسال ۱۵۰ میلیارد تومان وام با بهره ۴ و ۲ درصد برای کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان اختصاص خواهد یافت.
جوانان می توانند با داشتن یک ضامن از این وام استفاده کرده و در صورتی که از آنها دو ضامن بخواهند، می توانند این موضوع را گزارش کنند.
در تلاش هستیم وام ازدواج به ۳۰ هزار میلیارد برسد.

 

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک