22نفر در حادثه واژگونی اتوبوس دستگیر شدند

 


۲۲ نفر در حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد به حبس محکوم شدند

حسام نواب صفوی، وکیل خانواده کشته‌شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گفت "دادگاه کیفری دو تهران (ویژه کارکنان دولت) برای ۲۲ متهم پرونده رای صادر کرده است و بر اساس آن تمام متهمان پرونده از جمله پیمانکار دانشگاه آزاد را به حبس محکوم کرده است".
 

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک