آمبولانس خصوصی سلبریتی ها!

 

 

 

آمبولانس خصوصی 'وسیله حمل و نقل برخی از #سلبریتی ها در تهران'
.
براساس گزارشی  "برخی از سلبریتی‌ها اعم از هنرپیشگان تا معلمان خصوصی کنکور از آمبولانس‌های خصوصی به عنوان وسیله حمل و نقل در ترافیک تهران و استفاده از خط ویژه استفاده می‌کنند."
.
مجتبی لهراسبی، رییس اداره آمبولانس خصوصی کشور با تایید این خبر گفت: " این پدیده تا حدی وجود دارد و به ما هم گزارش شده است، اما وضعیت به آن شدت مطرح شده، نیست. ما هم در نظارت‌هایمان بر آمبولانس‌های خصوصی این پدیده را مدنظر قرار داده بودیم و دستورالعمل‌هایی را برای پیشگیری از بروز این تخلف داشتیم."
.
رییس اداره آمبولانس خصوصی کشور همچنین گفت: "این موضوع تا حد بالایی کنترل شده است. در عین حال برچسب‌هایی را با عنوان برچسب سلامت، ایجاد کرده‌ایم و به آمبولانس‌های مجاز داده شده تا آن‌ها را نصب کنند. این برچسب‌ها به #آمبولانس‌ متخلف داده نمی‌شوند و پروانه‌های آن‌ها را هم تمدید نمی‌کنیم."

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک