حکم قصاص نجفی به وکلای اولیا دم!

 


حکم قصاص نجفی به وکلای اولیای دم ابلاغ شد

🔻وکیل اولیای دم میترا استاد: رأی دادگاه برای اتهام شهردار اسبق تهران صادر شده است. این حکم که قتل عمد بودن بر آن محرز شده و رأی به قصاص داده شده است لحظاتی پیش به صورت رسمی از شعبه دادگاه به ما ابلاغ شد.
🔻در مورد موضوع رضایت و بخشش هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

 

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک