مردم از ما بدشان می آید

 

🔻عضو مجلس خبرگان رهبری: مردم نارضی‌اند و از ما بدشان می‌آید

یک عضو مجلس خبرگان رهبری ایران از سیاست های جاری در این کشور به تندی انتقاد کرده و خواستار تغییر رویکرد حکومت در نحوه اداره ایران شده است.

هاشم هاشم زاده هریسی، گفته است مردم از ما بدشان می آید و از ما ناراضی هستند.

این جزو موارد نادری است که یکی از اعضای این مجلس از نحوه اداره کشور انتقاد می کند.

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک