کاهش آمار طلاق!

 


💠شتاب در «طلاق» هم آرام گرفت

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
🔹طی دو سال اخیر هرساله حدود ٩ درصد از میزان ازدواج‌های کشور کاسته شده است.
🔹طی دو دهه و تا سال ٩۵ رشد میزان طلاق در کشور را داشتیم اما طی ٢ تا ٣ سال اخیر به دلیل مداخلات مثبت از شتاب طلاق درکشور کاسته شده است.

 

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک