افزایش آلودگی هوا

 


💠 افزایش غلظت آلاینده اُزن در هوای تهران طی امروز و فردا

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:
🔹با توجه به افزایش موقتی غلظت آلاینده‌ها (بویژه ذرات معلق و آلاینده ازن) در برخی ساعات امروز، انتظار می‌رود شرایط کیفیت هوا بویژه برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق شهر تهران در وضعیت نامطلوب قرار گیرد.
🔹در بعضی ساعات روز جمعه بر غلظت برخی آلاینده‌ها (به ویژه ذرات معلق) افزوده شده که به صورت موقتی سبب کاهش کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت خواهد شد.
🔹 دما تا روز پایانی هفته روند افزایشی خواهد داشت.

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی