منع گواهینامه برای بانوان!

 

معاون فرهنگی قوه قضاییه: سوار زین شدن برای بانوان مکروه است

🔻حکم اخیر دیوان عدالت برای مجاز دانستن صدور گواهینامه موتور برای بانوان به احتمال قوی در تجدیدنظر رد خواهد شد
🔻اگر عفاف و حجاب رعایت شود، مراجع تقلید با موتورسواری مخالف نیستند.

 

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک