صهیونیست ها از امنیت خود دفاع کنند

 


روحانی: صهیونیست‌ها اگر می‌توانند امنیت خود را حفظ کنند!

🔻رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: ایران همواره آماده روابط برادرانه و دوستانه با همه کشورهای اسلامی بویژه همسایگان است.
🔻هدف قدرت‌ها و بویژه آمریکا از حضور در منطقه ، ایجاد تفرقه و خالی کردن خزانه کشورهای منطقه است.
🔻کشورهای ساحلی خلیج فارس در کنار هم می‌توانند امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند.
🔻تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد؛صهیونیست‌ها اگر می‌توانند امنیت خود را حفظ کنند!
🔻دفاع مقدس ثابت کرد که اگر در کنار هم باشیم، بر هر مشکلی پیروز می شویم

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک