باران پایتخت را به تعویق انداخت

 


سریال «پایتخت۶» قرار بود امروز با حضور محسن تنابنده و برخی از بازیگران دیگر در شیرگاه کلید بخورد اما به علت بارندگی شدید امروز گروه جلوی دوربین نرفتند. قرار است در روزهای بعدی تصویربرداری شروع شود و احتمالاً چند بازیگر هم به جمع بازیگران اصلی سریال «پایتخت» اضافه خواهند شد.

همچنین از نکات جالب توجه فصل ششم پایتخت باید به سفر به اروپا اشاره کرد که طبق گفته نویسنده قرار است گروه تولید به همراه چند بازیگر اصلی به اروپا سفر کنند و سکانس‌های کوتاهی را در یک کشور اروپایی مقابل دوربین ببرند. دلیل انتخاب اروپا این است که یکی از کاراکترهای اصلی بنا به قصه مجبور است به اروپا برود و به همین دلیل قصه هم درآنجا ضبط خواهد شد.


بهترین نمایش کمدی تهران

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک