مایگا در تست‌های پزشکی پرسپولیس رد شد

مایگا در تست‌های پزشکی پرسپولیس رد شد

🔻بازیکن مالیایی که قرار بود در صورت موفقیت در بررسی‌های پزشکی وارد مذاکره نهایی با باشگاه شود، در این بررسی‌ها رد شد و پرسپولیس وی را جذب نمی‌کند.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات

مجید


‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۰

اینکه قرار بود لیگ تسخیر کنه خخخخخخخخخنوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی