مسعود فراستی در برنامه «هفت» درباره عباس کیارستمی گفت: عباس کیارستمی کاملا غربی است. در سینمای ایتالیا دو پایان بندی وجود داشت که نوع پایان بندی باز توسط او به ایران آمد و تبدیل به یک اپیدمی شد.

وی ادامه داد: کیارستمی دوربین را از یک جایی جلوتر نمی توانست کنترل کند.  او  فقط می دانست غربی ها چه می خواهند. او فیلمساز نبود بلکه فقط آی کیو بالایی داشت. دوربین کیارستمی و نوع نگاهش سرد، خنثی و با فاصله است که نه مرگ می فهمد نه بحران.