مردم با سختی زندگی می کنند


💠قالیباف: مردم با فشار و سختی زندگی می‌کنند؛ آن‌قدر گرانی فشار آورده که بیکاری را فراموش کردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
🔹در 2- 3 سال اخیر دغدغه مردم اشتغال و کار بود اما در حال حاضر مشکلات مردم گرانی است؛ آنقدر گرانی فشاری آورده که مردم بیکاری را فراموش کردند
🔹در حوزه اقتصادی ناکارآمدی اشباع شده داریم
🔹تحریم کاغذپاره نیست و اثر سوء بر اقتصاد دارد اما با یک برنامه 5 ساله با همین شرایط تحریم می‌توانیم وضعیت را به نقطه آرامش برسانیم به شرط آن‌که به جای تمنا از دشمن فرصت را در اختیار جوانان و مردم بگذاریم

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک