پایان تجارت بچه فیل

 

🔷تجارت جهانی بچه فیل‌ برای نگهداری در باغ وحش ممنوع شد

🔸ممنوعیت تقریبا کامل گرفتن بچه فیل های آفریقایی از حیات وحش و فروش آن به باغ وحش های جهان در نشستی در ژنو تصویب شده است.

🔹اعضای کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر (سایتس) پس از چند روز بحث تصمیم به تشدید مقررات گرفتند.

🔸زیمبابوه صادر کننده اصلی بچه فیل و همچنین آمریکا به این طرح رای منفی دادند.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک