ابهامات طرح جدید مالیات سکه

 

با اینکه در طرح جدید مالیات بر خرید سکه، جزئیاتی مانند تعداد سکه ها نسبت مشمولیت آنها قید شده است اما هنوز جزئیات بیشتری از این طرح بزرگ مالیاتی منتشر نشده است، جزئیاتی مانند اینکه این مالیات منتشر نشده است.

جزئیاتی مانند اینکه این مالیات بر اساس کدام اطلاعات و با چه سازوکاری قرار است اخذ شود.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی