در مورد برگزیده بودنم شوخی کردم

 


رئیس جمهور آمریکا: درباره «برگزیده بودنم» شوخی کردم

ترامپ: زمانی که من به آسمان نگریستم و به شوخی درباره تجارت با چین گفتم که من فرد برگزیده هستم کمی متوجه شدم که رسانه‌ها ممکن است مدعی شوند که من مسیح هستم.
🔻من شوخی می‌کردم و طعنه می‌زدم و این گفته فقط برای تفریح بود.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک