ایران 6 کرسی دیگر در AFC گرفت

 


💠  ایران ۶ کرسی دیگر در AFC گرفت/ تاج به زودی رئیس یکی از کمیته‌ها می‌شود 

🔹ابراهیم شکوری عضو کمیته فدراسیون‌ها شد.
🔹توحید سیف‌برقی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، در کمیته پزشکی عضو شد. 
🔹امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال به عضویت کمیته رسانه‌ها در آمد.
🔹لیلا صوفی‌زاده، مرتضی محصص و هدایت ممبینی نیز به ترتیب در کمیته‌های بانوان، فنی و داوران عضو شدند. 
 

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک