شکایت شهرداری از اتحادیه کسب و کار اینترنتی

 


📣 شکایت شهرداری از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

🔻رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی از شکایت شهرداری تهران نسبت به اعطای مجوز به تاکسی های آنلاین از سوی این اتحادیه خبر داد.

🔻غلامحسین محمدی مدیر روابط عمومی شهرداری تهران در این باره گفت: شهرداری با کسب و کار اینترنتی مخالف نیست، با بی قاعده بودن‌کار در شهر مخالف است. نمی شود برای اتوبوس و تاکسی، تست اعتیاد راننده، محدودیت تردد، معاینه فنی شش ماهه و عمر مجاز ده ساله، ضابطه باشد ولی به نام تاکسی آنلاین، این قاعده ها نقض شود.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک