تاریخ اجرا: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

ساعت اجرا:13:51

بهای بلیط: 200,000

انتخاب صندلی قبل از پرداخت انجام خواهد شد. ولی قبل از ادامه خرید، میتوانید برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید.
لیست