تاریخ اجرا: پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

ساعت اجرا:20:00

بهای بلیط: 35,000

انتخاب صندلی قبل از پرداخت انجام خواهد شد. ولی قبل از ادامه خرید، میتوانید برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید.
لیست