وجود قرص های مشکوک در کیک

 

🔸 وجود 'قرص‌های مشکوک' در کیک‌های خوراکی در دو استان ایران

 

کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌ های خوراکی در دو استان ایران خبر داد.
در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، قرص‌هایی درکیک‌ های خوراکی جاسازی شده بود.

آقای جهانپور در این زمینه افزود جاسازی قرص در این کیک‌ ها در زمان تولید آنها صورت نگرفته و پس از آن اتفاق افتاده است.
به‌گفته او این قرص‌ها از نوع روانگردان و مخدر نبوده بلکه از "انواع گوناگونی" بوده است.

با ما همراه باشید

با جدید ترین نمایش کمدی تهران

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک