سانس فوق‌العاده ماجرای نیمروز


«سرخپوست» و «ماجرای نیمروز؛ رد خون» در آزادی و ایران‌مال به سانس فوق العاده رسیدند. به گزارش ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر؛ استقبال از فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در سینماهای مردمی ادامه دارد و هر روز بعضی فیلم ها به سانس‌های فوق‌العاده می رسند. امروز، دوشنبه 14بهمن، برای دو فیلم «سرخپوست» و «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به دلیل استقبال زیاد مخاطبان در پردیس های سینمایی آزادی و ایران‌مال سانس فوق‌العاده در نظر گرفته شد.


منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

ترین ها...