«متری شیش و نیم»


سیدحسین سیدی مدیر بخش استان‌های سی و هفتمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر درباره اکران های محدود فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» ساخته سعید روستایی در استان ها به خبرنگار صبا گفت: روال معمول در جشنواره ملی فیلم فجر برای اکران فیلم ها در استان ها رضایت صاحبان اثر است یعنی اگر تهیه کننده اثر تمایلی برای اکران در استان ها نداشته باشد، فیلم در جدول اکران استان ها قرار نخواهد گرفت. وی ادامه داد: هر سال تعدادی از آثار تمایلی برای اکران در استان ها ندارند و امسال هم تهیه کننده فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» درخواست اکران در استان ها را نداشت و در نتیجه این فیلم را در جدول اکران استان ها قرار ندادیم. سیدی در انتها بیان کرد: اگر اکرانی برای فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» در استان ها در حال انجام است حاصل توافق ارشاد استان و تهیه کننده کار است و اکران محدود این فیلم هیچ موضوعیتی با ما ندارد.


منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ آرشیوخبرها

ترین ها...