دهه فاطمیه تسلیت


به علت مصادف شدن با دهه اول فاطمیه تمامی نمایش های گروه لبخند آفرینان در روز های شنبه 29 و یکشنبه 30 آذر ماه 97 تعطیل میباشد .


منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

ترین ها...