جوان25 ساله ایرانی رقیب جانسون

 


👍 جوان 25 ساله ایرانی رقیب بوریس جانسون در انتخابات انگلیس

 

▫️ علی میلانی 25 ساله از حزب کارگر در منطقه آکسبریج و روئیسلیپ
▫️ متولد تهران است که در 5 سالگی به انگلیس آمده
▫️ و حالا تبدیل به رقیبی جدی برای بوریس جانسون 55 ساله شده است.

▫️ میلانی کاندید حزب کارگر تنها 5 درصد با بوریس جانسون از حزب محافظه کاری در منطقه خود فاصله دارد و اگر وی را شکست دهد، معنای بزرگی را در تاریخ این کشور رقم خواهد زد.
▫️ انتخابات انگلیس 12 دسامبر برگزار خواهد شد.

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک