حمله سایبری جدید

 

🔹 جهرمی از دومین حمله سایبری به ایران طی یک هفته خبر داد


🔻 محمد جواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری ایران ، می‌گوید ایران یک حمله سایبری به سیستم‌های دولتی را خنثی کرده است. این دومین حمله سایبری به ایران طی یک هفته اخیر است.

🔻 آقای آذری جهرمی گفته است "حمله سازمان یافته سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیکی ایران، انجام شده است."

🔻 وزیر ارتباطات ایران در توییتی درباره دومین حمله سایبری گفت این حمله "شناسایی" شد و "سپر دژفا" توانست این حمله را دفع کند.

با ما همراه باشید

با جدید ترین نمایش کمدی تهران

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک