ژنرال مشرف به اعدام محکوم شد!

 


🔴  ژنرال مشرف به اعدام محکوم شد

 

دادگاه مقابله با تروریسم در پاکستان ژنرال پرویز مشرف ، رئیس جمهور سابق پاکستان را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرده است.

آقای مشرف به اتهام اعلام وضعیت اضطراری در کشور و تخلف از قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ تحت محاکمه بود.

ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید.

با ما همراه باشید

با جدید ترین نمایش کمدی تهران

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک