منفجر کردن خوابگاه دانشجویی !

 


⚡️وزارت اطلاعات ایران از بازداشت گروهی خبر داد که قصد 'منفجر کردن خوابگاه دانشجویی' و کشتن دانشجویان را داشتند'

 

🔻 روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه ای از شناسایی و بازداشت گروهی خبر داد که قصد داشته اند "با بریدن شیلنگ و باز گذاشتن شیرگاز آشپزخانه خوابگاه دانشجویی دانشگاه علم صنعت"، آنجا را منفجر کنند و دانشجویان را بکشند.

🔻 در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده که این گروه که در "اغتشاشات اخیر نیز شرکت داشتهاند، هدفشان ایجاد شوک به افکار عمومی و جامعه دانشجویی در آستانه ۱۶ آذر" بوده است.

🔻 بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران در این "پروژه" قرار بوده "حادثه ای ناشی از معیوب بودن سیستم آشپزخانه خوابگاه ۲۰۰ نفره دانشجویان وانمود شود و نظام مقصر این فاجعه قلمداد گردد."

پیشنهاد ما به شما

جدیدترین نمایش کمدی گروه لبخند آفرینان

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک